Trang chủ » Chính Sách Đổi Trả Hoàn Tiền

Chính Sách Đổi Trả Hoàn Tiền

Chính sách đổi trả – hoàn tiền của Siêu Thị Táo Mỹ dựa trên chính sách bảo hành của Siêu Thị Táo Mỹ – Thanh Hoá. Tuy nhiên chúng tôi bổ sung thêm các trường hợp khách hàng nằm trong diện đổi trả hoàn tiền này. [ Chính Sách Bảo Hành Của Táo Mỹ ].

Dưới đây là chính sách đổi trả của Siêu Thị Táo Mỹ:

Sản PhẩmDưới 15 NgàyTrên 15 Ngày
Máy Mới, TBH, Kích Hoạt OnlinePhí đỗi trả: 20% giá trị máyPhí đỗi trả: 20% cộng với mỗi ngày 1%
Máy Đã Qua Sử DụngPhí đỗi trả: 15% giá trị máyPhí đỗi trả: 15% cộng với mỗi ngày 1%
  • Với những sản phẩm từ 30 ngày trở đi sẻ được tính theo giá thị trường. 
  • Chính sách Đỗi Trả Khi Máy Không Phát Sinh Lỗi không nằm trong diện bảo hành của hãng hoặc của Táo Mỹ – Hoằng Hóa.

*Tham khảo thêm tại: www.sieuthitaomy.com/chinhsachbaohanh


Chương trình đỗi trả – hoàn tiền bổ sung:

  • Với những sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành đối với máy Mới 100% đều được đỗi mới sau khi đã xác minh được nguyên nhân đến từ nhà sản xuất.
  • Với những sản phẩm LikeNew bị lỗi trong thời gian đổi trả ( Lỗi Do Sản Xuất ) được miễn phí đổi trả và hoàn tiền. Ngoài thời gian đỗi trả áp dụng theo chính sách bảo hành của Siêu Thị Táo Mỹ – Hoằng Hoá.
  • Các trường hợp đổi trả không phát sinh từ lỗi hoặc đến từ lỗi cảm tính đều bị tính phí theo bảng phí đổi trả trong chính sách bảo hành của Siêu Thị Táo Mỹ.